جمله های پشت کامیونی

جمله های پشت کامیونی

 

تا جام اجل نکردم نوش هرگز نکنم تو را فراموش !

 

یارو پشت ماشینش می نویسه : برادر بی کسم جومونگ

 

دلتنگم و دیدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است

 

بوق نزنید راننده خواب است !!!

 

حسنی به مکتب نمی رفت باباش گذاشت کمک شوفری

 

انل متل رفاقت ، دل به تو کرده عادت ، برات دعا می کنم ، اینه رسم صداقت

 

دنبالم نیا ، آواره میشی !!!

 

گلگیرم ولی گل نمی گیرم !

 

عشقو برات کشیدم میون موج دریا
رو ماسه هاش نوشتم دوست دارم یه دنیا

 

در ماهیتابه عشقت سوختیم 
بی وفا روغن بریز !

 

هندونه بده قاچ کنیم 
لوپتو بده ماچ کنیم !


 

ما ز یاران چشم یاری داشتیم 
هندوانه کاشتیم اما کدو برداشتیم

 

احتیاط کن 
التماس نکن !!!

 

ای صوفی برو لقمه خود گاز بزن
کم پشت سر خلق خدا ساز بزن

 

آبمیوه صداتم ،
چرخ کرده نگاتم ،
قربون اون چشاتم ،
کشته خندهاتم ،
من مرده حیاتم ،
تا عمر دارم فداتم ،
بعد از مرگم خاک پاتم ،
تا هستی خاطرخاتم

 


 

رو باک کامیونا می نویسن : 
شکمو !!! 
یا بخور نوش جان !!! 
یا الهی کوفتت بشه

 

به مادرت رحم کن کوچولو !

 

بیمه دعای مادر
میروم سوی وطن
کسانیکه بد را پسندیده اند
ندانم ز خوبی چه بد دیده اند ؟

 

مادران زیبا ترین آهنگ عشقند !

 

در این درگه که گه گه کَه کُه و کُه کَه شود ناگه 
مشو غره به امروزت که از فردا نای اگه.......

 

یا ضامن اهو
امان ازاین هیاهو

 

دلبری دارم چو مار عینکی
خوشکل و زیبا ولی کم پولکی !

 

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی !
دل ندادم که به من ساندویچ و دلمه دهی !

 

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای
سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای !

 

دست علی به همرات
دلم دادم بری باهاش حال کنی
نکه بری جیگرکی بازکنی !!

 

به تو دیگر نتوان کرد سلام
به تو دیگر نتوان بست امید
به تو دیگر نتوان اندیشید
که تو دیگر گل ناز همه ای.

 

بیادگار نوشتم خطی به دلتنگی 

به روزگار ندیدم رفیق یکرنگی

 

تو هم خوشگلی
*********

بر چشم بد لعنت
*********

هلاکتم چلو کباب
*********

گشتم نبود ؛ نگرد نیست
*********

 

کوه رنج مادر 
.
سلطان غم پدر

 

کوچولو کجا میری ؟

 


 

سر بشکند
دست بشکند
پا بشکند 
.
.
.
.
دل نشکند

 

کوه رنج مادر
.
.
.

سلطان غم پدر

 

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد
خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

 

عشق تو مرا چو سوزنی زرین کرد
هرکس که مرا دید تورا نفرین کرد

 

خوشگلی بانمکی یک رخ زیبا داری
بی جهت نیست که در کنج دلم جا داری

 

تو که بی وفا نبودی دیوونه ی  روانی ِ  بی شعور

 

در بیابانها اگر صد سال سرگردان شوم
به از انکه در وطن محتاج نامردان شوم

 

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم
بسکه تکخال محبت بر زمین انداختیم

 

دییوونتم روانی

 

بوق نزن ژیان . . . . . . . . . . . . میخورمتا

 

داداش مرگ من یواش

 

دنبالم نیا اسیر میشی

 

زیبا رویان بی وفایند

 

من میروم............ ....
..... ......... .تو هم بیا

 

رو باک کامیونا که دیدم زیاد مینویسن : 
شکمو !!! 
یا
بخور نوش جان !!! 
یا
الهی کوفتت بشه !!!

 

+